Photo by <a href="https://unsplash.com/@jdent?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Jason Dent</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/JFk0dVyvdvw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

BODYCOMBAT NLBE Fanpage – Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt: 3 oktober 2023, privacy verklaring v1.10

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: https://www.body-combat.nl / https://www.body-combat.eu
Algemeen contact: info@body-combat.nl
Contactpersoon: Bas is eigenaar van BODY-COMBAT.NL en BODY-COMBAT.EU FANPAGES. Hij is rechtstreeks te bereiken via bas@body-combat.nl
Opererende land van herkomst: Nederland, Europa.
Vorm: non-profit / fan

Algemeen

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Persoonsgegevens die via deze website verwerkt wordt

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van op de website of via contactformulier en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons of mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
* Je voor- en achternaam
* Je e-mailadres
* Je bericht aan ons

1.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Deze website en/of dienst heeft geen bedoelingen om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via bas@body-combat.nl, dan verwijder ik deze informatie/gegevens.

1.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag deze website persoonsgegevens verwerkt

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Dat je contact kunt opnemen met mij via het contactformulier.
* Om contact met jou op te kunnen nemen als dat nodig is.
* BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren door middel van openstaan van feedback van onze bezoekers en gemakkelijker functionaliteit op de website. Dit doen we met een privacyvriendelijke plugin, genaamd Koko Analytics.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden.

1.3 Reacties onder berichten

Wij schakelen standaard reacties op berichten/artikelen uit.

1.4 Contactgegevens (via het contactformulier of via e-mail)

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is. Deze gegevens worden uiterlijk twaalf (12) maanden bewaard.

1.5 Delen van persoonsgegevens met derden en andere partijen

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES verstrekt uw gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES gaat – uit onze principes – niet met andere bedrijven samen werken en geven deze (persoonlijke) gegevens ook niet aan bedrijven als zij erom vragen.
BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANWEBSITES jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

2. Cookies, of vergelijkbare technieken

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de internetbrowser van je computer, tablet of smartphone. BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES gebruikt ook cookies met een puur technische functie. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden er cookies door derden geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden.
Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen, kijk hieronder hoe je cookies kunt verwijderen:

Lees hier onze Engelse cookie policy.

2.1 Cookies door derden en andere partijen

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld diensten die worden gebruikt voor deze website en sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
* Wij gebruiken geen Google Analytics, geen Webmaster Console en ook geen SEO plugin.
* Facebook verzamelt gegevens omdat er een Facebook-Like knop aanwezig is op deze website. Lees hier het privacybeleid van Facebook. Het BODYCOMBAT Team NLBE en Les Mills Nederland maakt gebruik van Facebook. BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES maakt geen gebruik van Facebook.
* Instagram verzamelt gegevens van gebruikers van deze website om hun services te verbeteren. Het BODYCOMBAT Team NLBE en Les Mills Nederland maakt gebruik van Instagram. BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES maakt geen gebruik van Instagram. Lees hier het privacybeleid van Instagram.
* Wij maken geen gebruik van WordPress.com of van Jetpack.

– Wij maken gebruik van een Vimeo account om een video te laten zien ¨Be come an Les Mills BODYCOMBAT Instructor¨. De privacybeleid van Vimeo is hier na te lezen.

* Wij embedden ook Teasers/Trailers op onze FANPAGES vanuit Les Mills Marketing Studio. Hun privacybeleid kan je hier nalezen.

Cookies die geplaatst worden door deze bedrijven en diensten kun je verwijderen in je internetbrowser. Deze bedrijven zijn wereldwijd actief en zijn afkomstig uit de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Zij hebben daarom niet alleen met de Europese en Nederlandse wetgeving te maken, maar ook met de Amerikaanse of in een ander land wetgeving.

Lees hier onze Engelse cookie policy.

2.3 Gegevens: inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES. Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te indienen om je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor een verzoek via e-mail sturen naar bas@body-combat.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (maskeer je BSN informatie). Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

2.4 Hoe persoonsgegevens beveiligd worden bij ons

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via bas@body-combat.nl.

BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU FANPAGES heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en de onze harde schijven en SSD´s hebben een encryptie en computers zijn voorzien van zeer sterke wachtwoorden.
* SSL certificaat en TLS, jouw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https://’ en het groene hangslotje in de adresbalk.
* Er zit beveiliging op deze website om deze website te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
* Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.

Vragen of opmerkingen?
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur gerust een mail naar bas@body-combat.nl.

Meer over deze website

Privacy Please – Header credits

Photo by Jason Dent on Unsplash

Wat zijn jouw tips & tops aan ons?

Bedankt voor je feedback!