Disclaimer

Bijgewerkt 3 oktober 2023, Nederland.

Algemeen

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de BODY-COMBAT.NL / BODY-COMBAT.EU Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door BODY-COMBAT.NL. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is BODY-COMBAT.NL niet aansprakelijk. Lees hier onze vernieuwde privacyverklaring (GDPR/AVG).

E-mail verkeer

De uit het e-mail verkeer voortkomende documenten en de eventuele bijlagen en inhoud zijn uitsluitend bestemd voor de aangegeven geadresseerde(n) en kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van de betreffende e-mail. Indien een bericht per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u ons dit onverwijld te berichten en het bericht te vernietigen.

Rechten/ Copyright

Behalve voor persoonlijk en commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, hotlinken vanaf de webserver, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van BODY-COMBAT.NL. Bij constatering van hotlinken sturen wij direct een e-mail naar de desbetreffende eigenaar van de website, met verzoek dat de hotlink binnen twaalf (12) uur wordt verwijderd.

Social Media

De social media accounts (Facebook en Instagram) van BODYCOMBAT Team NLBE wordt NIET beheert, onderhouden en/of gecontroleerd door BODY-COMBAT.NL/BODY-COMBAT.EU Team.
De social media account (Facebook en Instagram) van Les Mills Netherlands/Belgium wordt NIET beheert, onderhoud en/of gecontroleerd door BODY-COMBAT.NL Team.

Wij zetten deze social media links van Les Mills Netherlands/Belgium en BODYCOMBAT Team NLBE uit waardering en respect neer op onze website van BODY-COMBAT.NL, en om meer reclame te maken voor hun social media accounts.

Legaal

Wat zijn jouw tips & tops aan ons?

Bedankt voor je feedback!